Насилието срещу жените, децата и младежите: как да се справим с него?

понеделник 2ри август 2004
Партньорска инициатива на Национален форум “Алтернативи,практики, инициативи”, “Джендър образование, изследвания и технологии” и “Интернет райтс”- България (продължава)

Семинар в Дакар

сряда 28ми юли 2004
Отделът на ООН за напредъка на жените към икономическия и социален съвет организира семинар за обучение на представители на националните механизми за равнопоставеност от тринадесет страни от централна и западна Африка. По време на семинара се изясниха общите стратегии на развитие на институционален капацитет за насърчаване на равнопоставеността на половете чрез ефективно използване на новите информационни и комуникационни технологии и се положи началото на електронна мрежа, свързваща националните механизми в различните страни.
В тази среща, предназначена за (...) (продължава)

Форум на Европейските обучители по права на човека, изграждане на мира и предодвратяване на конфликти ситуации

сряда 9ти юни 2004 Мария Генчева
През периода 22-25 април 2004 г. в Харалдванген, Норвегия се проведе Форум на Европейските обучители по права на човека, изграждане на мира и предодвратяване на конфликти ситуации.
Фондация “Джендър образование, изследвания & технологии”(ДОИТ) бе представена от Мария Генчева (юридически консултант към ДОИТ). Събитието бе организирано от Norwegian Center for Peace Building and Conflict Management (CCM). ССМ е неправителствена и нестопанска организация, която провежда обучения за персонална работа с хуманитарни НПО, държавни агенции и отдeлни предстванители (...) (продължава)

YouAct стартира началото на мрежа от млади хора, борещи се за сексуални и репродуктивни права в Европа

сряда 9ти юни 2004 Кристина Хараланова
От 6ти до 9ти май 2004 г., в Лисабон се проведе конференция на YouAct – мрежа от млади хора, борещи се за сексуални и репродуктивни права. Събраха се повече от 30 участника от цяла Европа, където Форндация “ДОИТ” беше представена от Кристина Хараланова.
На конференцията бяха повдигнати много интересни въпроси, свързани с липсата на участие сред младежта в сферата на защитата на сексуалните и репродуктивни права (СРП). Събраха се много млади хора, за да обсъдят проблемите в различните региони на Европа, както и да споделят идеите си за решаването им. (...) (продължава)

archives: 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40