ЛАГЕР ПО ПРОЕКТ “ДЕТСТВО БЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ: ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЦАТА ПОД ИНСТИТУЦИОНАЛНА ГРИЖА ОТ НАЙ -ТЕЖКИТЕ ФОРМИ НА ДЕТСКИ ТРУД”

сряда 1 септември 2010
Между 22 и 28 август 2010г. фондация ДОИТ организира и проведе обучителен лагер по проекта “Детство без експлоатация: превенция на децата, живеещи в институции от най-тежките форми на детски труд”. Лагера бе проведен в местността "Света гора" край Велико Търново. В него участваха близо 50 деца на възраст между 10 и 18 години от гр. Плевен, с. Тотлебен, гр. Пазарджик, гр. Смолян и гр. Шумен. В екипа на обучителите участваха членове на ДОИТ и специално подготвени по проблемите на най-тежките форми на детския труд и сексуалната екстлоатация специалисти и (...) (продължава)

ПРОЕКТ “НЕ! НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ!”

сряда 1 септември 2010
Фондация ДОИТ обявява старт на проект “Не! На тормоза в училище!”
Проектът е одобрен за финансиране от ОПРЧР към МОМН.
Проектът представлява втора фаза на действащ проект за повишаване на квалификацията на училищния персонал за борба с явлението тормоз в училищна среда.
Партньори по проекта са 10 училища от пет региона в страната – Асеновград, Айтос, Ботевград, Свищов и София. Преди старта на проекта фондацията е направила проучване за степента на съществуващ тормоз в участващите училища. Проучването показва, че няма училище без тормоз, а последиците от (...) (продължава)

Международен ден на младежта 12 август 2009

събота 22ри август 2009
Датата 12.08 е определена за Международен ден на младежта. За да подкрепят партньорите си от ASTRA Youth, на този ден момичетата от фондация ДОИТ организираха кампания за повишаване чувствителността на младите хора към проблемите на сексуалното и репродуктивно здраве и права. Акцията се проведе под надслов “Здрава младеж - здраво бъдеще!”
По време на акцията, ръководена от Елизабет Димитрова, Ива Ташкова и Мирела Петрова, бяха раздадени много и разнообразни материали: стикери, информационни материали, значки, специално създадени за акцията.
Главна цел на (...) (продължава)

6 февруари - международен ден на безопасния Интернет

събота 13ти януари 2007 Живка Маринова
На 6 февруари 2007 г. Международният ден за безопасен Интернет ще бъде честван за четвърти път в света. България бе поканена за участие в това събитие за първи път през 2005 г. През 2006 г. в честването се включиха 37 страни. (продължава)

Основни проблеми, свързани с достъпа до здравни услуги в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве

четвъртък 4ти януари 2007 от Живка Маринова
На 20 декември 2006 г. ф-я ДОИТ организира дискусия относно достъпа на младежите до здравни услуги. Участниците се обединиха около мнението, че трябва да се планират специални часове за сексуално образование в училище, както и да се подготвят учителите и педагогическите съветници да провеждат активно часове по превенция на сексуалното здраве. (продължава)

Глобализация, устойчиво развитие и търговия – проблеми, застъпнически умения и потребности на НПО в страните от централна и източна Европа

понеделник 29ти май 2006 Живка Маринова
Семинарът беше организиран от Пражкия институт за глобална политика Glopolis, в сътрудничество с мрежата “От Сиатъл до Брюксел” (S2B) (продължава)

Учебен лагер за деца по превенция на трафика и сексуалната експлоатация

четвъртък 12ти януари 2006
От 2 до 8 януари 2006 г. в комплекс „Света гора“ край Велико Търново посрещна 25 деца от различни социални домове (ДОВДЛРГ) в България и техните възпитатели за подготовка на деца обучители по метода "връстници обучават връстници". (продължава)

Обучение по икономическа грамотност за жени от НПО

неделя 20ти ноември 2005
От 4 до 6 ноември 2005г. фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" (ДОИТ) организира обучение по икономическа грамотност за жени от неправителствени организации. То се проведе в офиса на Женски алианс за развитие (ЖАР) и обучителите бяха Анита Зайберт от Коалиция Karat, Полша и Живка Маринова от ДОИТ, България (продължава)

archives: 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40