Диалог на младите жени

Sunday 25 September 2011 Elizabet Dimitrova
Диалог на млади жени - активистки беше проведен в Тбилиси на 19 и 20 октомври 2010г. На събитието присъстваха 30 момичета от цял свят.
Участничките обмениха опит в областта на женските права. Те разказаха за дейността си и за предизвикателствата, с които се сблъскват защитавайки правата на жените по света. Проведени бяха шест различни уъркшопа: как да постигаме целите си; как да успеем да набираме средства за женските права; здравословно хранене и др. Два от уъркшопите бяха посветени на темата за сексуалните и репродуктивни права и здраве, която се оказа (...) (continue)

Делегация от ASTRA Youth участва в единадесетата международна среща по проблемите на женското здраве

неделя 25ти септември 2011 Elizabet Dimitrova
Делегация от младежката мрежа на ASTRA участва в единадесетата международна среща за женското здраве в Брюксел, 13-17 септември, 2011 г. ASTRA беше представена от Марта Жостак от Полша, Татяна Слободиян от Украйна и младежкият координатор на ДОИТ – Елизабет Димитрова. Марта, Татяна и Елизабет представиха мрежата и нейния последен доклад, подготвен в началото на 2011 г.
Докладът е посветен на проблемите на момичетата и момчетата от 13 страни в Централна и Източна Европа. Той дава информация за състоянието на заразата с ХИВ/ СПИН и болести, предавани по полов (...) (продължава)

Мобилизиране на ресурси за организации и движения, работещи за правата на жените в региона на югоизточна и централна и източна Европа и ОНД

неделя 25ти септември 2011
12 млади представителки на женски организации се срещнаха на конференцията “Мобилизиране на ресурси за организации и движения, работещи за правата на жените в югоизточна и централна и източна Европа и ОНД. ” в Тбилиси, Грузия. Конференцията се състоя на 21-23 октомври, 2010. Една от основните теми на конференцията бяха резултатите от изследване сред женски организации от региона, осъществено от AWID, което показва основните проблеми на женските организации и движения в ЮИЕ и ЦИЕ и ОНД. Направи се сравнение, основаващо се на изследването, което показва, че (...) (продължава)

Тютюнът и равнопоставеността: здраве или икономически интереси?

петък 9ти септември 2011
Дискусия на кръгла маса с участие на представители на заинтересовани институции, неправителствени организации и лектори с международен опит (продължава)

Национален диалог относно равнопоставеността на половете в програмите за помощ за международно развитие

Tuesday 25 January 2011
На 7 февруари 2011 г., в Центъра за култура и дебати „Червената къща” в София, фондация ДОИТ организира национален диалог на тема “Жените – движеща сила на развитието”.
Събитието ще съсредоточи вниманието на публиката върху необходимостта от равнопоставеност на половете и участие на жените в програмите за сътрудничеството за развитие в новите страни членки на Европейския съюз.
Разделението между политика и практика в областта на равнопоставеността на половете и правата на жените в цяла Европа остава широко. Причините за това до голяма степен са липсата на (...) (continue)

Обучение на учители по програма за превенция на тормоза в училище

сряда 1 септември 2010
През септември и октомври 2009 фондация ДОИТ проведе обучения на учители от 10 училища в пет региона на страната.Обученията са част от дейностите по проекта “Не! На тормоза в училище”, финансиран първоначално от фондация ОАК и Глобалния фонд за децата, а в последствие от ОПРЧР на МОМН.
По време на обученията учителите бяха запознати със специално подготвените и издадени за целите на проекта помагала и ръководства за учители, родители и деца.
Психолози, педагози и обучители подготвиха учителите за работа с родители и деца с цел намаляване на тормоза в (...) (продължава)

Десет училища в страната организираха въвеждащи събития по програма „Не! На тормоза в училище”

сряда 1 септември 2010
През декември 2009 десет училища от пет региона в страната, участващи в проекта „Не! На тормоза в училище” организираха въвеждащи събития по програмата. На събитията присъстваха родители, ученици и представители на обществеността.
Специално внимание бе обърнато на родителите, от които се очаква най-голямото съдействие в борбата срещу тормоза в училище. В пред коледната атмосфера те бяха запознати с целите и принципите на програмата и получиха специално създадени за тях наръчници. Учителите представиха някои от методите, по които се работи за намаляване на (...) (продължава)

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “НЕ! НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ”

сряда 1 септември 2010
На 24-25 юни 2010 г в Парк хотел „Москва”, София, фондация Джендър, Образование, Изследвания и Технологии организира национална конференция по програмата “Превенция на тормоза в училищна среда”.
На конференцията присъстваха представители от десетте училища партньори от пет района на страната, както и представители на държавни, образователни институции и академични среди, както и такива на неправителствения сектор. Участниците бяха над 120 души, сред които г-жа Цонка Кенарова, директор дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” към МОНМ, (...) (продължава)

archives: 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40