Men Care в България

Friday 5 September 2014
MenCare е световна кампания за активно бащинство, която се провежда в повече от 20 държави на 5 континента. Нейната мисия е да насърчи активното участие на мъжете в живота на децата, с цел по-добро семейно разбирателство и равнопоставеност между половете в семейната сфера.
Чрез медии, разработване на програми (базирани на конкретни изследователски данни) и застъпничество, MenCare работи на различни нива, за да въвлече мъжете, институциите и всички, ангажирани със съставянето на политики в областта на равнопоставеността и социалната сфера. Когато мъжете (...) (continue)

“Детство без сексуална експлоатация: превенция на децата под институционална грижа от най-тежките форми на детски труд”

петък 5ти април 2013
Фондация ДОИТ вече има разработени средства, капацитет и опит в работата с деца, настанени в институции, които са уязвими по отношение на най-тежките форми на детски труд. През 2006 г. фондацията публикува ръководство за работа по превенция на трафика и сексуалната експлоатация на деца. През 2006, 2007 и 2008 г, с финансовата подкрепа на глобалния фонд за децата, бяха проведени 7 обучения на деца от институции. През 2008г. членовете на фондацията участваха в серия обучения за повишаване на квалификацията и изграждане на практически умения за работа с деца с (...) (продължава)

СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ТЕЗИ, КОИТО НИ ОБЛИЧАТ

вторник 26ти март 2013
Проектът "Справедливост за тези, които ни обличат" е три годишен и има за цел да повиши информираността на обществото относно условията на труд в шивашката промишленост в развиващите се страни. Той е средство за преодоляване на културната пропаст между представите за достоен труд в глобалния север и глобалния юг - между Европейските страни и страните от третия свят. (продължава)

Училище без насилие и стереотипи, определени от пола

Wednesday 13 February 2013
Две годишен проект, чиято цел е да привлече момчетата за каузата на равнопоставеността на половете и намаляването на насилието, финансиран от швейцарската фондация Оук. (continue)

Превенция на тормоза в училище

събота 22ри август 2009
Децата си причиняват болка, децата страдат... също като възрастните, но повече и по-искрено. През последните няколко години ставаме свидетели на тежки зрелищни случаи на насилие между деца в училища, някои от които - с фатален край. За много от по-леките не разбираме. Насилието и тормозът между децата не са измислен или заимстван проблем. Те са реални.
Причините и факторите, определящи проявите и агресивното поведение на децата, са сложни и обикновено произхождат от дълбините на социалното напрежение, нестабилната семейна среда, различните очаквания, които (...) (продължава)

Жените и глобализацията: достоен труд за всички

събота 22ри август 2009
Въпреки че Целите на Хилядолетието бяха начертани преди почти 10 години и вече живеем в 21-ви век, се оказва, че недопустимо ниското заплащане на труда все още съществува.
Лошите условия на труд и съответно на живот са ситуация, която се среща много често в нашия свят, при това не само в страните от Третия свят, но и в страните от ЕС. Големите корпорации не се интересуват как е произведен продуктът, който купуват на толкова ниска цена; интересуват се само как да го продадат на много по-висока цена. Ето защо ние (три неправителствени организации от Австрия, (...) (продължава)

Децата на Европа он-лайн

вторник 24ти октомври 2006 Живка Маринова
EU Kids Online има за цел да събере и анализира изследванията, провеждани в страните членки на Европейския съюз относно това, как хората и по-специално децата и младежите използват новите медии. В този три годишен партньорски проект изследователи от различни страни ще си сътрудничат за да открият, сравнят и оценят съществуващите данни. (продължава)

Превенция на насилието срещу и между децата: дали насилието е заложено в момчетата по рождение и как да ги предпазим от заучаването на насилническо поведение

петък 11ти август 2006
Проектът е насочен към поведението на момчетата и има за цел да планира образователна програма, въз основа на внимателно изследване на причините за насилието, групите деца, които те засягат особено силно и по-специално да се насочи към промяна на нагласите на момчетата към насилието и злоупотребата. (продължава)

archives: 0 | 8 | 16