Безопасно ли е Интернет пространството за децата в Европа

петък 22ри октомври 2010
Изследването събира информация затова как децата използват Интернет, какво правят когато са онлайн, с какви проблеми се сблъскват и как се справят с тях. Акцентът е поставен върху реакциите на децата, стратегиите които използват, за да се предпазят и тяхната ефективност. (продължава)

„Гласът на младежта“: доклад за сексуалното и репродуктивно здраве в страните от Централна и източна Европа и Балканския полуостров

четвъртък 10ти август 2006 Кристина Хараланова
Доклад, подготвен от младежката секция на Астра (Полша) и описващ ситуацията в страни от ЦИЕ и Балканите относно сексуалните и репродуктивни права и здраве на младите хора (продължава)

Първи стъпки в правата на детето

понеделник 29ти май 2006 от Живка Маринова
Ръководството “Първи стъпки в правата на детето” е създадено в рамките на проект на Фондация “Джендър образование, изследвания и технологии”, който е насочен към обучението на възпитаници от специализираните институции за деца по въпросите на правата на човека, насилието, сексуалната експлоатация и трафика на деца. Ранното детство се разглежда като много важен период от живота на човека. Случилите се в детството събития винаги имат своите последици в зряла възраст. Именно това налага ранното възпитание на децата по въпросите, свързани с основните права и (...) (продължава)

Превенция на насилието, сексуалната експлоатация и трафика на деца

понеделник 29ти май 2006
Книжката е предназначена за деца от 13 до 18 г., които със съдействието на своите възпитатели се очаква да създадат първите детски екипи, които ще помагат на други деца, техни връстници да разпознават насилието и неговите прояви, както и да усвоят някои основни правила и техники за предпазване (продължава)

Закон за защита срещу домашното насилие

понеделник 29ти май 2006 от Живка Маринова
Адаптирана и коментирана версия на Закона за защита срещу домашното насилие за деца над 14 години (продължава)

Защитата срещу дискриминация: история и българската законова уредба

понеделник 29ти май 2006 от Живка Маринова
Брошурата “Защитата срещу дискриминация: история и българската законова уредба” е част от проекта “Засилване на общественото доверие и изисквания към съдебната система в България чрез подобряване на познанията за работата на съда сред младите хора” финансиран от USAID, в рамките на Инициативата за укрепване на съдебната власт на Ийст-уест мениджмънт институт.
Дискриминацията под формата на дума, жест или физическо действие съществува още от дълбока древност, но нейните форми на проявление не са генетично програмирани в хората. Дискриминацията е заучено (...) (продължава)

Форумът на AWID в Банкок: ИКТ и движенията за правата на жените в България

сряда 25ти януари 2006 Кристина Хараланова
Резюмето илюстрира как ИКТ играят ключова роля за движенията за правата на жените в България. Публикацията е едно от есетата, поместени в списанието за развитие на AWID, което ще излезе от печат в началото на 2006 г. и ще съдържа тематични дискиусии и впечатления от Форума в Тайланд. (продължава)

Апел на 1000те феминистки срещу Европейската конституция

понеделник 16ти май 2005 Кристина Хараланова
Ние, жените от Европа, се обявяваме за изграждането на една антипатриархална, антимилитаристична, антирасистка и разделена от църквата Европа, в която се уважават човешките права и равенството между жените и мъжете. (продължава)

archives: 0 | 8 | 16