Дискриминация на основание на пола и тежестта на доказване в законодателството на ЕС

сряда 13ти април 2005
Изданието е част от проект на фондация ДОИТ "Подпомагане на съда в прилагане на закона за защита срещу дискриминацията чрез анализ на съществуващите политики и изследване на съдебни практики на ЕС в областта на равнопоставеността на половете", осъществен в рамките на проекта за развитие на съдебната система в България на Ийст-уест мениджмънт институт.
Основните теми, разгледани в книгата са политиката и законодателството на ЕС в областта на равнопоставеността на половете, европейските директиви и гарантирането на равнопоставеността на половете в държавите (...) (продължава)

Нови материали за превенция на здравето и сексуалното насилие

вторник 12ти април 2005
В рамките на проект за обучение на обучители за превенция на трафика и сексуалното насилие над деца ф-я ДОИТ издаде две нови брошури. (продължава)

Световната женска харта за човечеството

понеделник 4ти април 2005 Живка Маринова
Световната женска харта за човечеството е политическа платформа, съдържаща 17 практически искания за премахване на бедността по целия свят, подялба на богатствата, премахване на насилието срещу жените и зачитане на техния физически и морален интегритет. (продължава)

Ролята на новите информационни технологии за разширяване възможностите за реализация на жените на пазара на труда

четвъртък 30ти декември 2004
Изявление на "гласа на неправителствените организации" на подготвителната среща на Икономическата комисия за Европа на ООН, Женева 14.12.2004 (продължава)

Използване на GEM за оценка на ефективността на ИТ за провеждане на кампании сред младежите

събота 24ти април 2004
Контекст на изследването
http://www.apcwomen.org/gemСпоред доклада за развитието на световните телекомуникации на Международния телекомуникационен съюз (ITU) за 2002, България принадлежи към страните с нисък среден доход (във втората по бедност от разделените в четири групи според икономическото си развитие държави). Населението на страната е 7.90 милиона, БВП е US$ 1’473 на глава от населението, с гъстота 73 души на km2. Телекомуникационното покритие в страната е доста високо; на практика, независимо от спадащия БВП, България успява да го увеличи през (...) (продължава)

archives: 0 | 8 | 16