Кампанията „Смени си Обувките“ приветства новите наредби на Европейския съюз за кожените продукти

Friday 1 May 2015
На първи май, 2015 ЕС налага забрана върху кожените изделия, чието съдържание на шест-валентния хром Cr(VI) надхвърля допустимата норма. Това е важна стъпка към защита на европейските потребители от вредните кожени изделия. Тези нови правила обаче не предпазват хората, които работят във фабриките за обувки или първична обработка (щавене) на кожи. В този смисъл новата кампания „Смени си Обувките“ е насочена към подобряване на социалните и екологични условия в обувната и кожарската промишленост. Освен това има нужда от по-голяма прозрачност в начина, по който потребителите се информират за продуктите, които купуват и носят. (continue)

ПГЛПЕХТ гр. Ямбол е първият победител в конкурса за звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” за 2014 г.

петък 5ти септември 2014 Мирела Петрова
Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” (ДОИТ) и Националната мрежа за децата (НМД) работиха в продължение на една година по инициатива за присъждане на звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”, която беше подкрепена от МОН.
Към инициативата се включиха 101 училища от цялата страна, които изпратиха своите анкетни карти за самооценка и участваха в съревнованието за звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”. Екипът на фондация ДОИТ оцени по десетобална система всяко училище, прилагайки следните (...) (продължава)

Без реч на омразата – възможно ли е?

Friday 5 September 2014 Мирела Петрова
Речта на омразата не е просто част от нашето ежедневие, тя се е превърнала в начин на общуване, който неусетно се толерира от всеки. Влиянието на медиите, популярните лица и политическите фигури е повече от негативно. Дискриминацията и липсата на толерантност към всеки по-различен от обикновеното придобиват все по-големи размери.
В общество, което приема омразата за нещо нормално и незначително, има хора, които вярват, че нещата могат да се променят. Те се стремят към по-добър свят за всички и непрестанно търсят начини за справяне със ситуацията. (...) (continue)

Победа над Адидас!

петък 10ти май 2013
Точно в навечерието на международния ден на труда 1-ви май работниците от бившата фабрика ПТ Кизон (PT Kizon) в Индонезия, поддоставчик на Адидас постигнаха знаков успех в битката си с гиганта – производител на спортни стоки: постигнаха споразумение за изплащане на обезщетения, чакани повече от две години! (продължава)

Правото на труд = право на достоен живот

петък 19ти април 2013
Издание, подготвено от фондация ДОИТ с автор Верка Василева. То е част от изследванията и разработките, направени в рамките на проекта „Жените и глобализацията: достоен труд за всички! – информационна и мобилизационна кампания за достойни условия на труд за жените в глобалната експортна промишленост по примера на шивашкия сектор”, проект, осъществен в няколко страни членки и с финансовата подкрепа на Европейския Съюз.
Правото на труд = право на достоен живот
Представя в изчистен формат събрана на едно място информация за основните идеи и положения от (...) (продължава)

Дискриминацията срещу децата в институциите: скрита, претендирана или реална и осезаема

четвъртък 4ти април 2013
Екип от консултанти подбран от Фондация ДОИТ по поръчка на УНИЦЕФ – България проведе в периода юли – август 2012 г. стартиращо проучване по проект „JUST/2011/PROG/AG/1883 „За достоен труд и по-добър живот без дискриминация” с финансовата подкрепа на ЕК, чрез Програма за заетост и социална солидарност „ПРОГРЕС” (2007-2013 г.) на Европейската общност, изпълняван от МТСП.
Целта на проучването беше да се идентифицират и изследват нагласите и разбирането на децата, настанени в специализирани институции по отношение на дискриминацията; какво означава да бъдат (...) (продължава)

Училище без насилие и стереотипи, определени от пола: материали за учениците

четвъртък 4ти април 2013
Предлагаме на участниците в проекта "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола" пакет от материали, подходящи за работа с учениците и за разпространение сред тях.
1. Влияние на половите стереотипи върху социалните нагласи
2. Равенство между половете и неравенство, основано на пола
3. Дискриминация на основата на пола
4. Неравенствата по пол в образованието и кариерно развитие
5. Икономически и социални неравенства: неравенства на пазара на труда
6. Равенства и неравенства в интимните приятелства
7. Неравнопоставеност и сексуален тормоз
8. Трафик (...) (продължава)

Проектът CONNECT! приключи успешно!

Thursday 10 May 2012
Нови публикации в рамките на проекта CONNECT! (continue)

archives: 0 | 8 | 16