\n"; } ?>

АСТРА- източноевропейска мрежа са сексуални и репродуктивни права и здраве


Държавната агенция за закрила на детето


Les Pénélopes


Фондация "Интернет райтс България"


Коалиция КАРАТ


Human Rights Internet, Canada


Център за изследвания и политики за жените


AWID Мрежа на младите жени лидери


ENAWA (Европейско-Североамериканско сътрудничество на жените)


\n"; } ?>

Женска медийна група

сряда 23ти февруари 2005
Женската медийна група, създадена за отразяване на сесията Пекин+10 допринася за разпространение на медийните инициативи на жените и техните организации. Тя насърчава създаването на информация относно прегледа и оценката та целия спектър от дейности, свързани с Пекинската платформа и декларация чрез прессъобщения, поддържане на електронни мрежи, журнали, доклади, телевизия, радио и интернет по време на целия процес Пекин +10. (...) (продължава)

Женски алианс за развитие (ЖАР)

сряда 23ти февруари 2005
Фондация ЖАР е водещ информационен, консултативен и учебен център и застъпник за равнопоставеност и партньорство между половете, съгласно международните стандарти и при активно участие в международния консултативен процес. С дейността си ЖАР допринася за устойчивото развитие на обществото.
www.women-bg.org (продължава)

archives: