Фондация ,,Джендър образование, изследвания и технологии’’ (ДОИТ) е неправителствена нестопанска организация, действаща в обществена полза и съобразно с изискванията на международните закони, по които България е страна. Facebook ДОИТ