Свободният софтуер – предизвикателство и алтернатива за НПО

Един добър начин за улесняване на достъпа на жените до новите технологии
четвъртък 5ти август 2004
article translations English, français

На 31 юли – 1август 2004 год. в залата на “Интерспейс” София се проведе обучение по информационни технологии за жени от неправителствени организации.

Обучението е в рамките на международна програма за сближаване на жените с новите информационни и комуникационни технологии и се предостави от “Интернет райтс” – България.

JPEG - 35.4 KB
Обучение по нови технологии

Основна цел на програмата е усвояване на нови знания и умения за използване на информационните и комуникационни технологии за разширяване и популяризиране дейностите на неправителствените организации, особено женските и преодоляване на “технологичното разделение”, съществуващо на основание на пол и икономически статус.

Основните теми, представени от лекторите на обучението Кристина Хараланова, Владимир Петков и Матю Лютфи бяха:
- Ролята на електронните страници, методи за търсене и публикуване на информация
- Свободен софтуер и използването му в работата на НПО
- Въведение в Линукс и практически занимания с Линукс-приложения
- Сигурност на информацията в Интернет и вирусна защита.

Обучението даде възможност на участничките да преодолеят психологическите задръжки по отношение на новите технологии и да приложат незабавно новите знания и умения. Ф-я ДОИТ предостави своята електронна страница за провеждане на практическите занятия.