Насилието срещу жените, децата и младежите: как да се справим с него?

Учебна сесия - Пловдив 16-19 септември 2004
понеделник 2ри август 2004
article translations English, français

Учебната сесия ще се проведе по инициатива на АПИ – Пловдив, в рамките на годишната програма на организацията и се подкрепя от Световната банка. Ф-я ДОИТ подготвя програмата и съдържанието на семинара и осигурява водещите и лекторите.

Учебната сесия се състои от три панела:

  1. Интерактивна обучителна сесия
  2. Форум – “Младежите срещу насилието”
  3. Социална програма

Конференцията е международна и в нея ще участват повече от 50 младежи от България, Балканските държави и други държави от централна и източна Европа.

Основните цели на сесията са да изследва причините на насилието срещу жените, децата и младежите и неговото въздействие върху живота на младежите, както и да впише тези проблеми в редовното образование и неформалното обучение по правата на човека.

Задачите на инициативата са да разгледа възможностите чрез работа с младежите да се намали и предотврати насилието и да се разработят методи за интервенция на местно, национално и международно ниво.

Лектори и водещи на семинара ще бъдат Живка Маринова и Мария Величкова.