Форум на Европейските обучители по права на човека, изграждане на мира и предодвратяване на конфликти ситуации

сряда 9ти юни 2004 Мария Генчева
article translations English

През периода 22-25 април 2004 г. в Харалдванген, Норвегия се проведе Форум на Европейските обучители по права на човека, изграждане на мира и предодвратяване на конфликти ситуации.

Фондация “Джендър образование, изследвания & технологии”(ДОИТ) бе представена от Мария Генчева (юридически консултант към ДОИТ). Събитието бе организирано от Norwegian Center for Peace Building and Conflict Management (CCM). ССМ е неправителствена и нестопанска организация, която провежда обучения за персонална работа с хуманитарни НПО, държавни агенции и отдeлни предстванители в сферата на човешките права, демократичните процеси и развитие, и др.

Една от целите на мероприятието организирано от ССМ беше опознаването и обмяната на опит между обучители от различни части на Европа. По целият континент има квалифицирани и добре обучени треньори, които работят ежедневно в сферата на защита правата на човека, изграждането на мира и предодвратяването и разрешаването на конфликтни ситуации. Независимо от това те не се познават, защото липсва мрежа или специално място, където тези хора да обменят идеи и добри практики, да дискутират новите тенденции и да допринасят за развитието на мира на национално и международно ниво.

В тази връзка, основна цел на Форума, бе създаването на мрежа на обучителите по споменатите проблеми. Представителят на ДОИТ бе избран в Изпълнителния комитет на новата мрежа.