YouAct стартира началото на мрежа от млади хора, борещи се за сексуални и репродуктивни права в Европа

сряда 9ти юни 2004 Кристина Хараланова
article translations English

От 6ти до 9ти май 2004 г., в Лисабон се проведе конференция на YouAct – мрежа от млади хора, борещи се за сексуални и репродуктивни права. Събраха се повече от 30 участника от цяла Европа, където Форндация “ДОИТ” беше представена от Кристина Хараланова.

JPEG - 56.1 KB
Участниците в конференцията направиха тематични рисунки тип “графити”
Фотограф: Анеке Венсинг

На конференцията бяха повдигнати много интересни въпроси, свързани с липсата на участие сред младежта в сферата на защитата на сексуалните и репродуктивни права (СРП). Събраха се много млади хора, за да обсъдят проблемите в различните региони на Европа, както и да споделят идеите си за решаването им.

Основните теми на конференцията YouAct бяха следните:
- Ситуацията по отношение на СРП в Португалия;
- Сравнителен анализ на ситуациите в различните региони на Европа;
- Участие на младите хора в сферата на СРП;
- Борба с опозицията, която застава срещу СРП в Европа;
- Лобиране и застъпничество в Европа и Европейския парламент;
- Излъчен бе филмът: “Другата война”.

Един от основните изводи от конференцията беше този, че съвместната работа на младите хора е пътя за борба с дискриминацията и вредните практики в сферата на СРП.

Беше сложено началото на младежката група за Централна и източна Европа (ЦИЕ) от участниците, които взеха участие в YouAct. Срещата и дискусиите доведоха до много интересни заключения, свързани с региона и общи за държавите в него. Главните заключения относно ситуацията в ЦИЕ бяха следните:

  1. Правителството не подпомага въпросите и дейностите по отношение на СРП;
  2. Липсва младежко представителство в тази област;
  3. Няма подхоядщо обучение по СРП;
  4. СПИН е нарастваща заплаха за региона;
  5. Липсват безплатни контрацептиви и популяризирането им;
  6. Финансирането, свързано с решаването на проблемите от сферата на СРП е крайно недостатъчно (особено това, което се отделя от държавните бюджети);
  7. Огромен е броят на абортите, използвани като средство за предпазване от бременност;
  8. Абортът в някои страни е безплатен, а в други цената му е допустима (изключение прави Полша, където абортите са незаконни и много скъпо струващи).

Конференцията YouAct е едно обещаващо начало за работата на младите хора по въпросите за СРП в тясно сътрудничество. Мисията на конфренцията и на младежката мрежа като цяло е: даване на възможност на младите хора да дадат мнението си в сферата на защита на СРП, посредством съединяване на усилията им в Европа.