ENAWA (Европейско-Североамериканско сътрудничество на жените)

article translations English, français
Организацията за европейско и северно-американско женско сътрудничество (ENAWA) е работна мрежа от организации, които работят за защита на социалните права, за укрепването и интегрирането на феминистките анализи в областта на информациите, информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и медиите в нашия регион и по света. Екипът на ДОИТ участва в мащабни мероприятия за разпространяване на информация и медиен активизъм.