Център за изследвания и политики за жените

article translations English, français

Фондация “Център за изследвания и политики за жените” е нестопанска организация в обществена полза, която подкрепя женското движение в България, поставя на дневен ред проблемите на жените и защитава техните човешки права. Организацията е наследник на Програма “Проблеми на жените”на Фондация “Отворено общество” и Мрежовата женска програма на Институт “Отворено общество”, Ню Йорк.

www.cwsp.bg