Фондация "Интернет райтс България"

article translations English, français

Фондация “Интернет райтс България” е организация с нестопанска цел, основана през май 2002 г., която има за цел да популяризира инициативи, свързани с обществения и социален сектор в България посредством Интернет, както и да насърчи използването на Интернет сред нестопанските организации в България, работещи за защита и разпространение на социалните права.

ДОИТ работи в тясно сътрудничество с "Интернет райтс България" по редица проекти, както и по програма за "Джендър и ИКТ" за България.

Internet Rights Bulgaria, http://www.socialrights.org