Конкурс „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола 2017/2018“

Фондация ДОИТ обявява 5-ти юбилеен конкурс за благоприятна и безопасна училищна среда без насилие и стереотипи, определени от пола
Monday 12 February 2018
JPEG - 108.8 kb
konkurs2018

- Конкурсът е в тематичната област на Европейските дни за развитие 2018, чиито основни приоритети са свързани с равнопоставеността на половете.

Основните теми на Европейските дни за развитие 2018 са следните:

1. Осигуряване на физически и психологически интегритет на момичетата и жените, включително превенция на насилието, основано на пол

2. Насърчаване на икономическите и социални права и овластяване на момичетата и жените, вкл. равнопоставеност на половете в образованието и бюджетиране, отчитащо различните нужди на жените и мъжете

3. Укрепване на чуваемостта на гласа на момичетата и жените и подкрепа на тяхното равнопоставено участие във вземането на решения и управлението, вкл. ролята е участието на жените и момичетата във високите технологии и дигиталния свят.

Картата за оценка на училищна среда можете да намерите тук:

Word - 89.5 kb
Карта_за_оценка_ на_училищната_среда_2017-2018

Попълнената карта изпратете на адрес: gert@mbox.contact.bg до 15.03.2018 г.