Изпълнителен директор

gert@mbox.contact.bg
article translations English, français

Живка Маринова е инженер по информационни технологии и застъпник на правата на жените. Работи в сферата на правата на жените и джендър изследванията от 1998 г. Специфични интереси: образователни програми срещу насилието, репродуктивни права и здраве на жените, участие на жените на пазара на труда и достъп на жените до новите информационни и комуникационни технологии.