Фондация ДОИТ стартира нов проект за равнопоставеност на момичетата и момчетата в кариерното ориентиране
Tuesday 17 January 2017
Проектът стартира на 1 януари 2017 г. и се изпълнява в партньорство с организации от Румъния, Хърватска и Гърция. Български партньор на проекта е и фондация "Джендър проект в България".