Глобалната коалиция за борба срещу бедността (GCAP) с нов мандат до 2030

GCAP продължава да работи в новата рамка на ООН за изпълнение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР)
Thursday 11 August 2016

В края на 2015 година изтече мандатът на Глобалната коалиция за борба срещу бедността (GCAP), която бе сформирана през 2005 година по време на Световния социален форум в Порто Алегре - Бразилия като отворена и амбициозна кампания на гражданското общество за борба с бедността и действаше в рамките на Целите на хилядолетието за развитие на ООН - една от най-мащабните и успешни инициативи за развитие в света.

С приемането на новите Цели за устойчиво развитие (ЦУР) и новата рамка на ООН „Дневен ред 2030” изтече и мандатът на действие на GCAP. През септември 2015 в Ню Йорк се проведе Общо събрание на GCAP, което взе решение да продължи работата си в новата рамка на ООН, като постави по-голямо ударение върху борбата с неравенствата вътре и между държавите, запазвайки самоличността си на широка и отворена коалиция, основана върху автентични местни организации и сдружения от цял свят под лидерството на Глобалния Юг.

Новата GCAP има амбицията да организира не само глобална кампания за борба с неравенствата, но и да предприеме мащабна застъпническа дейност и да осъществява мониторинг на глобално ниво по изпълнението на ЦУР. В Европа GCAP е една от съставителите и водещите организации в SDG Watch Europe.

В България коалицията GCAP се представлява от Българската платформа за международно развитие, която също взе решение да продължи да действа като GCAP коалиция в новата рамка на ООН.

Повече за новата структура и цели на новата GCAP може да прочетете тук:

GCAP_Strategy_BG
Декларация от Ню Йорк
Transforming_our_world_BG