Кампанията „Смени си Обувките“ приветства новите наредби на Европейския съюз за кожените продукти

Friday 1 May 2015
article translations English

Стряскащ е фактът, че здравето на потребителите на кожени обувки в Европа е подложено на риск. Работниците в обувните фабрики и цеховете за щавене на кожи в страни с ниско заплащане на труда като Индия и Бангладеш са изложени на още по-голям риск, тъй като работят с вредни химикали без спазване на условия за безопасност на труда и са в непрестанен контакт със замърсената кожа, твърди екипът на кампанията „Смени си обувките“. Шест-валентният хром трябваше отдавна да бъде забранен при производството на кожени продукти. Тази наредба на ЕС е само първата стъпка, но все още не се знае дали тя ще бъде ефективна и дали ще има положително въздействие върху работниците в цеховете за щавене на кожи и обувните фабрики.

Химическото щавене на кожи с хром се използва в 80 до 85% от световното производство на кожи. Въпреки че се използва основно тривалентен хром, а не опасният шествалентен хром, тривалентният може да се превърне при определени обстоятелства в шествалентен, който е изключително вреден за хората и причинява кожни и дихателни заболявания.

За разлика от текстилната промишленост, несправедливостите в производствените процеси на обувната и кожарската промишленост са почти напълно непознати. В следващите три години проектът „Смени си Обувките“ ще осъществи проучване върху екологичните условия и условията на труд в кожарската и обувната промишлености, ще насърчава диалога с гражданите, политиците и фирмите, произвеждащи обувки в Европа и ще предизвиква дискусии върху тези несправедливости. Нашата цел е да подобрим социалните и екологични условия в обувната и кожарската промишлености и освен това да променим потребителските нагласи и навици на европейските граждани чрез забрана на използването на кожи, обработвани с хром и чрез увеличаване на заплащането на работниците в обувните фабрики и цеховете за обработка на кожите.

Дейностите в тези насоки са част от Европейската година за Развитие, която преминава под мотото „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще.“

ЕС е важен участник в предпазването на работниците и потребителите от опасни продукти и във въвеждането на етични и устойчиви под-изпълнителски вериги за производство на обувки.

За повече информация:

Наредбата на ЕС: http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/home/about-us/our-business/cps/whats-new/bulletins/eu_restricts_chromiumvi_leather_articles http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/home/about-us/our-business/cps/whats-new/bulletins/eu_restricts_chromiumvi_leather_articles

„Смени си обувките“ е европейска инициатива на организации, занимаващи се с права на човека и права на работещите. 18 европейски и 3 азиатски организации застават зад въвеждането на етични и устойчиви под-изпълнителски вериги за производство на обувки. Чрез повишаване на осъзнаването от страна на потребителите за избора, който имат, свързан с начина им на живот, чрез въвеждане на промени в политиките и засилване на корпоративната социална отговорност, кампанията има за цел да подобри социалните и екологичните условия в обувната и кожарската индустрия.

Проектът „Смени си обувките“ е подкрепен финансово от Европейския съюз. За съдържанието на това съобщение носи отговорност единствено фондация ДОИТ и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява мнението на Европейския Съюз.