ДОИТ е част от Глобалната кампания срещу бедността

Мрежов проект за отговорност по отношение на изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие, независимо от финансовата криза и климатичните промени в света
Monday 2 February 2015

Защо 2015 година е особено важна за света?

През септември 2015г. Общото събрание на ООН ще приеме новите цели за развитие , надграждащи постигнатото от Целите на хилядолетието за развитие, най-мащабната и успешна инициатива на света за изкореняване на крайната бедност, подобряване живота на всички хора и осигуряване на устойчиво развитие и опазване на околната среда .

Определянето през 2000 г. на 8те цели на хилядолетието, които са:

- преодоляване на крайната бедност и глада
- постигане на начално образование за всички
- насърчаване на равенството между половете и овластяване на жените
- намаляване на детската смъртност
- подобряване здравословното състояние на майките
- борба с разпространението на ХИВ/СПИН, малария и други заболявания
- осигуряване на устойчива околна среда
- създаване на глобално партньорство за развитие,

позволява на правителствата, международните организации, неправителствения сектор и милиони загрижени хора по света да фокусират усилията си в една и съща посока.

За всяка цел има разработени индикатори за измерване на постигнатия напредък, които позволяват както на правителствата и организациите, така и на обикновените граждани, да следят напредъка по постигането на целта. Това измерване и отчитане дава възможност да се коригират мерките или политиките, когато не дават желания резултат, както и да се търсят нови, по-добри решения.

Целите на хилядолетието за развитие, приети през 2000 г., трябва да бъдат изпълнени до края на 2015 г. и на Общото събрание на ООН да се приемат нови цели. Те са наречени Цели за устойчиво развитие и ще фокусират усилията на света в борбата с бедността и опазването на природата през следващите 15 години.

През юли 2014 г. приключи работата на отворената работна група към ООН, която подготви документ, предлагащ нови 17 цели за устойчиво развитие . На базата на това предложение до септември 2015 г. правителствата трябва да вземат решение за окончателния вариант на целите, като заедно с това се договорят за финансиране на изпълнението им.

Същевременно на Конференцията на ООН за климата в Париж през декември 2015 г. трябва да бъде сключено глобално споразумение за климата, свързано с климатичните промени и ограничаване замърсяването на околната среда.

Така, 2015 година става ключова за развитието на света за много повече от следващите 15 години, защото решенията на Общото събрание на ООН и на Конференцията на ООН за климата ще определят рамката за бъдещото развитие на света и околната среда.

Неправителствени организации от целия свят подемат мащабна кампания за подкрепа на усилията за справяне с бедността и климатичните промени, за осигуряване на по-добро и устойчиво бъдеще за всички хора по света.

Научете повече за кампанията действие/2015

JPEG - 31.3 kb
Action2015 logo