Стартира национална кампания „Да бъдеш Баща”

Кампания за активно участие на мъжете в живота на децата и семейството
петък 28ми ноември 2014 от Мирела Петрова

На 30 септември 2014г. официално бе обявено началото на национална кампания „Да бъдеш Баща”.

„Да бъдеш Баща” е част от международната кампания „MenCare – а global fatherhood campaign”, която се провежда в над 20 държави в целия свят. В България кампанията се реализира с подкрепата на фондация Оук.

Първа по рода си, не само за България, но и за Източна Европа, около каузата на кампанията „Да бъдеш баща” се обединяват 10 неправителствени организации, които работят за осъществяване на социално отговорни каузи и проекти, насочени към подкрепа на децата, семействата и образователните институции. Сред тях е и фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”.

Националната кампания „Да бъдеш Баща” цели да предизвика обществен дебат за „мъжките” и „женските” роли в отглеждането, възпитанието и образованието на децата; да даде на бащите (и на родителите като цяло) възможност да получават повече полезна и практична информация за особеностите в детското развитие; да създаде повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в детските градини, училища, обществото като цяло; да подкрепи семействата в техните усилия да създадат пълноценна и ненасилствена среда за развитие на техните деца; да даде възможност на хората, които споделят принципите и ценностите на „Да бъдеш Баща”, да бъдат част от една активна общност.

Национална кампания „Да бъдеш Баща” цели да разкрие разнообразните възможности за активно, ангажирано и позитивно включване на мъжете в живота на децата. „Бащинството”, разбирано като социална роля, може да бъде осъществявано не само от биологичния баща, но и от други значими мъже (дядо, вуйчо, учител, ментор, треньор и т.н.), които с присъствието си и с грижите, които полагат, стават важни фактори за пълноценното физическо, психическо и емоционално развитие на детето.

Ангажираният баща (или ангажираният значим за детето мъж) помага на децата да се превърнат в уверени и грижовни граждани, партньори и родители. Това се потвърждава и от националното представително изследване „Нагласи, практики и бариери пред активното мъжко включване в грижите за децата в България”, проведено при подготовката на кампанията.

Резултатите от изследването и дейностите, предвидени в рамките на Национална кампания „Да бъдеш Баща” са публикувани на интернет страницата на кампанията www.mencare.bg