ПГЛПЕХТ гр. Ямбол е първият победител в конкурса за звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” за 2014 г.

Националният конкурс за званието е по инициатива на фондация ДОИТ и НМД и се провежда с подкрепата на МОН
петък 5ти септември 2014 Мирела Петрова
article translations English

Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” (ДОИТ) и Националната мрежа за децата (НМД) работиха в продължение на една година по инициатива за присъждане на звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”, която беше подкрепена от МОН.

Към инициативата се включиха 101 училища от цялата страна, които изпратиха своите анкетни карти за самооценка и участваха в съревнованието за звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”. Екипът на фондация ДОИТ оцени по десетобална система всяко училище, прилагайки следните критерии:

I. Училището работи по темата „Равнопоставеност на половете”;

II. Училището работи по превенция на насилието, вкл. насилието основано на пола;

III. Училището работи активно с родителите и има активно Училищно настоятелство;

IV. Изчерпателност и съдържателност на отговорите в анкетата.

След оценяването на всички анкетни карти, фондация ДОИТ и екип на НМД излъчиха 12 училища, които отговарят максимално на 4-те критерия.

МОН определи екип за мониторинг и оценка на кандидатите за званието, в който участваха експерти от МОН, НМД и ДОИТ. Три екипа, съставени от представители на МОН, ДОИТ и НМД посетиха на място всички 12 училища – финалисти и се срещнаха с директорите на училищата, с представители на педагогическия екип и с групи ученици от всяко училище, с които бяха проведени подробни дискусии относно тематиката на конкурса и съдържанието на попълнените анкетни карти.

Разговорите и дискусиите с ръководствата на училищата и с учениците имаха за цел да дадат възможност на екипа да добие представа за духа, царящ в училищата, както и за съответствието на усещанията и разбиранията на учителите и учениците по разглежданите теми.

JPEG - 37.5 KB
Award_Ceremony

След анализ на всички данни и експертно оценяване на резултатите екипът излъчи като победител в конкурса „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии от гр. Ямбол.

Подгласници на победителя и носители на званието за 2013/2014 г. са и следните 5 училища:

СОУ „Ангел Каралийчев”, гр. Стражица

СОУ „Бачо Киро”, гр. Павликени

ПГО „Недка Иван Лазарова”, гр. Русе

OУ „Стефан Караджа”, с. Искра, община Ситово, обл. Силистра

СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Хасково

На 3ти юни 2014 г. в сградата на МОН се проведе официалното награждаване на отличените училища, на което победителите, получиха своите плакети, а чрез тях и званието "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”.

Целият екип за мониторинг и оценка на кандидатите за званието беше силно впечатлен от многообразието на съществуващите в страната инициативи и добри практики за постигане на училищна среда без насилие и стереотипи, в която цари толерантност към различията и уважение към училището като институция. Посещенията в училищата финалисти и разговорите с педагогическите екипи и децата бяха изключително информативни и вдъхновяващи и показаха, че в България има много добри практики в училище, които заслужават да бъдат показани, споделени и популяризирани.

Екипът на ф-я ДОИТ и НМД се надява тази инициатива да допринесе за подобряване както на равнопоставеността, така и на цялостния климат в училищата в България,а също тя да бъде подкрепена и в бъдеще, за да могат да бъдат оценени по достойнство усилията, които и други училища полагат, за да чувстват децата училището като своя територия.