петък 10ти май 2013

За първи път в историята си концернът Адидас отстъпи пред натиска на синдикатите и активистите, които от две години се борят упорито и настояват за изплащането на 1,8 мил. щ.д. обезщетение на 2 800 работници поради незаконно затваряне на фабрика, произвеждаща за световната марка.

JPEG - 22.2 KB
Протест в Кизон

Чрез публични изяви и онлайн протести неправителствената организация „Кампания за чисти дрехи” също значително допринесе за успеха на работниците в този спор.

В продължение на две години концернът се противеше да изплати обезщетенията и по този начин нарушаваше индонезийското национално законодателство, международните трудови стандарти и собствения Кодекс на поведение”, казва Аксел Шрьодер, член на УС на неправителствената организация ИНКОТА. „Затова сме особено радостни, че в този случай Адидас най-после постъпи правилно.”

Въпреки че подробностите около същинските договорки между Адидас и работниците все още не са известни публично, сигурно е, че на работниците от предприятието Кизон е обещана солидна сума. Синдикатът и Работническият координационен комитет на предприятието ще договорят от тук нататък с Адидас точните условия по изплащането.

Този случай е крайъгълен камък в борбата на работниците в подизпълнителските предприятия на производителите на спортни стоки,” казва Майк Пфлаум от неправителствената организация „Християнска инициатива Ромеро”. „Успехът не би бил възможен без проявената международна солидарност с работниците в Индонезия. Случаят показва обаче още, че само под натиск Адидас е склонен да спазва трудовите права.”

Случаят нашумя особено в САЩ: неправителствената организация „Обединени студенти срещу душегубките” (United Students Against Sweatshops - USAS) в резултат на упорити протестни действия в множество университети в цялата страна постигна прекратяването от страна на 17 университета на лицензионните договори с Адидас. Активисти от Германия, Великобритания, Франция и Холандия също се солидаризираха с работниците от предприятието Кизон.

В крайна сметка през 2012 г. над 50 000 души подкрепиха с подписа си или с участие в международната седмица на действие във Фейсбук искането на кампанията за полагащото се по закон обезщетение. „Горди сме от постигнатото споразумение, но преди всичко изпитваме облекчение, че семействата ни най-накрая ще получат така необходимите им пари”, казва Аслим Хидаят, бивш работник в предприятието Кизон и координатор в Работническия координационен комитет.

История на случая с предприятието Кизон, Индонезия:

През април 2011г. незаконно се затваря фабриката Кизон в Тангеранг, Индонезия, която е поддоставчик на Адидас. В резултат на това 2 800 души остават безработни. Полагащото им се обезщетение, съгласно индонезийското законодателство и международните трудови стандарти, но и съгласно вътрешнофирмения Кодекс на поведение на Адидас остава неизплатено. На работниците се дължат общо 3,4 мил. щ.д. заедно с лихвите. Други възложители на предприятието Кизон се издължават за полагаемите се обезщетения с обща сума от 1,6 мил. щ.д.. Адидас обаче в продължение на две години се съпротивлява да изплати остатъка от 1,8 мил. щ.д.. Не преговаря със синдиката или Работническия координационен комитет, влиза в индивидуални преговори с отделни работници, предлага ваучери за храна в размер на 50 щ.д. и други подобни.

Случаят е пример за оказан граждански натиск върху транснационален концерн за спазване на международните трудови стандарти и национални закони. Създадените мрежи от неправителствени организации, които се обединяват по конкретен повод за съвместни действия, мобилизирайки собствените си кръгове на влияние и по този начин постигайки широка гласност, е доказателство за значението и важността на всяка една индивидуална гражданска позиция. Фондация ДОИТ работи в коалиция с НПО от Молдова, Румъния, Словакия, Великобритания, няколко латиноамерикански държави и водещата роля на „Християнска инициатива Ромеро”от Германия по проект “Справедливост за тези, които ни обличат – обучение по достойни условия на труд при производството на спортни облекла.” Фондация ДОИТ също се присъедини към протестните инициативи онлайн. Всеки глас е важен! Защити другите! Утре те ще защитят теб!

Повече информация:

http://adidasrepresents.wordpress.com/english/

http://www.inkota.de/themen-kampagnen/soziale-verpflichtung-fuer-unternehmen/deine-stimme-gegen-armut/

http://www.ci-romero.de/start-en/

http://www.cleanclothes.org/