Правото на труд = право на достоен живот

петък 19ти април 2013

Издание, подготвено от фондация ДОИТ с автор Верка Василева. То е част от изследванията и разработките, направени в рамките на проекта „Жените и глобализацията: достоен труд за всички! – информационна и мобилизационна кампания за достойни условия на труд за жените в глобалната експортна промишленост по примера на шивашкия сектор”, проект, осъществен в няколко страни членки и с финансовата подкрепа на Европейския Съюз.

Правото на труд = право на достоен живот

Представя в изчистен формат събрана на едно място информация за основните идеи и положения от правна гледна точка от една страна и съществуващите в момента проблеми, практики и предизвикателства, свързани с трудовото право в България. „България е сред първите десет държави, които са ратифицирали най-много конвенции на МОТ ... Правителствената политика е насочена в по-голяма степен към тяхното стриктно прилагане” се казва в изданието.

В него може да прочетете и да добиете по-добра представа и за трудовите си права, за най-често срещаните проблеми и заблуди, както и типични случаи на дискриминация и злоупотреби; да се запознаете с тенденциите в развитието на пазара на труда в страната и в световен план.

Един от най-често срещаните проблеми в шивашкия сектор в България е липсата на трудови договори в шивашките предприятия. Авторите представят какви са щетите за работника и какви могат да бъдат механизмите за справяне с част от тях, ако на проблемите се даде гласност и повече работници са информирани за своите права.

Пълният текст на изданието можете да намерите тук:

PDF - 6.7 MB
Trudovi prava