петък 28ми ноември 2014 от Живка Маринова

Ирина е с бакалавърска степен от Софийския университет, специалност Английска филология и магистърска степен от УНСС, специалност Управление на международни проекти. Занимавала се е професионално с електронни медии, преводна работа и преподаване на английски език на деца и младежи

Интересува се от:

- Национални и организационни култури и управление
- Образование и нови технологии
- Език и изкуства