петък 5ти април 2013 Живка Маринова
article translations English
JPEG - 44.6 KB

Верка Василева е юрист по образование със следдипломна квалификация по Международни икономически отношения.

От 2000г. работи в различни НПО по проекти, свързани с трудовите права на жените

Специфични интереси:
- влияние на глобализацията върху участието на жените на пазара на труда;
- европейска регулация и национално законодателство и политики по отношение на трудовите права;
- разпространение на информация и застъпничество.