Училище без насилие и стереотипи, определени от пола: материали за учениците

Нови публикации в подкрепа на програмата за повишаване чувствителността на младежите по проблемите на равнопоставеността на половете и ролята на момчетата за нейното постигане
четвъртък 4ти април 2013

Предлагаме на участниците в проекта "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола" пакет от материали, подходящи за работа с учениците и за разпространение сред тях.

1. Влияние на половите стереотипи върху социалните нагласи

2. Равенство между половете и неравенство, основано на пола

3. Дискриминация на основата на пола

4. Неравенствата по пол в образованието и кариерно развитие

5. Икономически и социални неравенства: неравенства на пазара на труда

6. Равенства и неравенства в интимните приятелства

7. Неравнопоставеност и сексуален тормоз

8. Трафик и сексуална експлоатация

Можете да изтеглите брошурите като натиснете на съответната икона по-долу.

Broshura 1
Broshura 2
Broshura 3
Broshura 4
Broshura 5
Broshura 6
Broshura 7
Broshura 8