петък 28ми ноември 2014
Социолог и антрополог с богат опит и над 10 годишна практика и умения за работа в мултикултурна среда. Сътрудничи на екипа на ф-я ДОИТ от 2012 година. Участва в изследването на дискриминационните нагласи на обществото към децата, живеещи в институции през 2012 г.