четвъртък 4ти април 2013 Живка Маринова
article translations English
JPEG - 36.6 KB
Elena

Философ по образование, Елена е с богат педагогически опит и от 2008 г. работа в екипа на фондация ДОИТ по всички образователни проекти.

Елена притежава забележителни умения за работа с деца и младежи и разработка на разнообразни образователни материали.

Автор на няколко учебни помагала, подготвени от ф-я ДОИТ, включително съавтор на Програма за превенция на тормоза и насилието в училищна среда.