СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ТЕЗИ, КОИТО НИ ОБЛИЧАТ

Достойно ли се заплаща трудът на произвеждащите спортно облекло и стоки
вторник 26ти март 2013
article translations English

По-голямата част от спортните облекла с марка Найк или Адидас са произведени в страни от третия свят и най-вече от жени. Тези марки са представени и се рекламират от медиите на спортни събития от световен мащаб като рядко някой отчита, че реално крайният продукт е плод на ниско платен женски труд, полаган при тежки условия. СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ТЕЗИ, КОИТО НИ ОБЛИЧАТ е три- годишен проект, чиято цел е да повиши осведомеността относно условията на труд в текстилната промишленост в по-малко развитите страни. Това е проект, който ще спомогне за по-добро разбиране на културните различия в идеите за достоен труд в северните и южните части на Европейския Съюз и в други страни. Твърде често клиентите на висококачествено спортно облекло в т.нар. развит Север нямат представа, че работниците, които произвеждат това облекло са принудени да работят във вредни условия на труд и са изключително нископлатени.

Проектът цели да провокира развитието на по-критично отношение към купуването и консумацията на спортни облекла от страна на крайния потребител, а това се очаква да доведе до по-добри условията на труд на заетите в тази промишленост. Проектът е финансиран от Европейската Комисия и други източници и ще бъде осъществен от екип от партньорски организации от Германия, Словакия, България, Румъния, Обединеното Кралство и Молдова, както и южноамерикански организации от Никарагуа и Ел Салвадор. Водещата организация е немската Christliche Initiative Romero (CIR). Българското участие се осъществява от фондация ДОИТ.

Проектът СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ТЕЗИ, КОИТО НИ ОБЛИЧАТ е насочен най-вече към това да провокира промяна в светогледа и поведенските модели на юноши и възрастните около тях, промяна най-вече свързана с повишено съзнание за човешката цена на висококачествените спортни облекла. Проектът се предвижда да е от полза и за развиващите се и за развитите страни чрез възможността, която предлага да се осъзнаят различията между идеите за трудови права и задължения между тези две групи (потребителите и работната ръка, която произвежда), като по този начин спомага за намаляването на различията, които ги разделят.

Целите на проекта ще бъдат постигани чрез различни средства като организирането на семинари и работни срещи с журналисти, активисти, работодатели и синдикалисти - т.нар. мултипликатори или хора, които да се ангажират лично с темите, и които имат кръг от познати и други връзки в целевите групи.

Christliche Initiative Romero (CIR), Germany Gender, Education, Research and Technologies Foundation, GERT, Bulgaria Labour behind the Label, LBL, the UK Slovak Centre for Communication and Development (SCCD), Slovakia Gender-Centru (GC), Moldova