Жените от запад, изток и юг се обединяват за равнопоставеност в новите програми за помощ за развитие
Thursday 10 May 2012

Проектът "CONNECT! - жените от запад, изток и юг за развитие", изпълняван в сътрудничество с източноевропейската мрежа КАРАТ, приключи успешно през м. март 2012 г. с четири нови брошури, които предлагаме на Вашето внимание:

1. Невидимите жени на дъното на глобалните подизпълнителски вериги.

PDF - 297.4 kb
Brief on Women homeworkers_bg

2. Промените в климата: най-силно потърпевши са жените в развиващите се страни

PDF - 329.9 kb
Brief on Gender and climate change_bg

3. Помагат ли на жените програмите за помощ за развитие

PDF - 278.4 kb
DoesAidWorkForWomen_bg_20

4. Сътрудничеството за развитие и равнопоставеността на половете в новите страни-членки на Европейския Съюз

PDF - 312.1 kb
Brief on EU and Gender Equality_bg_20