Ден на безопасния интернет: 7 февруари, 2012

Съобщение за пресата: 07.02.2012 от EU Kids Online III, London School of Economics (LSE)
Thursday 2 February 2012
article translations English

Уникално европейско изследване на възможностите за защита на децата от онлайн рисковете:

Ангажирайте се, а не ограничавайте децата, за да ги предпазите от онлайн рисковете

Родителите трябва да се включват активно в он-лайн дейностите на децата си като им говорят за интернет и като присъстват наблизо, когато децата са онлайн. Подходящото насърчаване на децата да използват интернет може да намали риска от вредни последици много повече отколкото ограничаването на използването на интернет. Това е едно от заключенията, посочени в новия доклад по проекта EU Kids Online на Лондонското висше училище по икономика и политика.

Публикуваният доклад в Деня за безопасен интернет - 2012г. (вторник 7 февруари) изследва стратегиите, използвани от родителите с цел да подпомогнат децата си в използването на интернет. Докладът изучава стретегиите, които намаляват онлайн рисковете и вредните последици за децата, като се базира на интервюта с 25 000 деца и родители в 25 европейски страни.

Активни родители = защитени и знаещи деца

Активното посредничество от страна на родителите - като например съвместната дейност онлайн или насърчаването на децата да учат нещата сами, а при необходимост да знаят, че могат да разчитат на родителите си - намалява вероятността от излагане на децата на онлайн рискове. Това би могло също така да намали причиняването на вреди на децата между 9-12 години (като безпокоене онлайн или причиняване на психични разстройства), без това по никакъв начин да ограничава техните възможности да работят онлайн.

За разлика от активното посредничество, действията на родителите насочени към ограничаване на децата- например забраната да се влиза в определени сайтове или непозволяване на децата да публикуват снимки - изглеждат по-ефективни по отношение на намаляването на възможността децата да бъдат тормозени или безпокоени онлайн. Но тъй като тази стратегия ограничава използването на интернет от децата като цяло, тя също така намалява техните възможности онлайн като учене, комуникация, участие в различни групи и забавления.

На европейско ниво 89% от родителите, участвали в проучването заявяват, че налагат правила по отношение на това дали децата им могат да предоставят лична информация онлайн, 59% казват, че стоят наблизо, когато детето им е онлайн и 82% разговарят с децата си за интернет. Около един на всеки десет родители използва много рядко въпросните стратегии.

Професор Соня Ливингстон, ръководител на проекта EU Kids Online заяви:

“За родителите, разговорите с децата за интернет, окуражавайки ги да се учат сами, но оставайки на разположение в случай, че има нужда от тях и разговорите с децата за това какво те правят онлайн, са единствените начини, по които могат да намалят онлайн рисковете, без да ограничават възможностите на децата. Докладът разкрива, че децата приемат добре родителския интерес и активност, а родителите изразяват увереност във възможностите на децата си.”

“Има някои родители обаче, които не са много активни дори по отношение на малките деца, както има деца, които биха искали техните родители да проявяват повече интерес. Необходимо е приоритет на политиките да стане достигането до тези родители чрез послания, които да повишат чувствителността им.”

Различни типове родителско поведение в Европа

Докладът на Андреа Дуерагер сочи:

“В Европа страните са много различни по отношение на родителските предпочитания за ограничаваене или за посредничество на децата си при използването на интернет. В Турция и Австрия, например, родителите подкрепят ограничителния подход, за разлика от Северните страни, където родителите са привърженици на активното посредничество.”

Други констатации:

• Само 15% от родителите заявяват, че са променили подхода си към интернет сигурността, поради нещо, което е разстроило детето им онлайн, и въпреки това една четвърт мислят, че е „доста” (23%) или „много” (5%) възможно детето им да срещне онлайн проблеми в следващите 6 месеца.

• Докато три четвърти от родителите са проучили възможностите за използване на софтуер, за да предотвратят спам/ вируси, по-малко от една трета използват филтри за безопасност.

• Обратно на мнението, че родителите знаят малко за това, което детето им прави онлайн, две трети от децата твърдят, че родителите им знаят много (32%) или достатъчно (36%).

• Децата като цяло са позитивно настроени по отношение на действията на родителите – над две трети казват, че помощта на родителите им е полезна (27% „много”, 43% „доста”). Малък процент от децата казват, че искат родителите им да проявяват повече интерес за това какво правят те онлайн (5% „много”, 10% „малко”).

За повече информация:

За пълния доклад „Как родителите могат да подпомогнат сигурността на децата си в интернет? от авторите Андреа Дуерагер и Соня Ливингстон вижте проекта EU Kids Online на www.eukidsonline.net

За повече информация се свържете с проф. Соня Ливингстон 020 7955 7710, s.livingstone@lse.ac.ukpressoffice@lse.ac.uk или позвънете на 0207 955 7060 или посетете www.eukidsonline.net

Информация за проекта и проучването:

• Проектът EU Kids Online цели да разшири познанието, относно опита и преживяването на европейските деца и родители по отношение на рисковото и на безопасното използване на интернет и на новите онлайн технологии като по този начин стимулира насърчаването на по-безопасна среда за децата. Проектът е финансиран от европейската програма за по-безопасен интернет (SI-2010-TN-4201001).

• Дейността по проекта включва проучване, направено в домовете сред 25,000 деца в 25 страни, включително България, на възраст 9-16 години, използващи интернет и сред техните родители, използвайки специална извадка и методи, позволяващи самостоятелно попълване на деликатните въпроси. • Страните, участващи в проучването са: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Проектът включва проучвателни екипи от Хърватска, Исландия, Латвия, Люксембург, Малта, Русия, Словакия и Швейцария.

• За повече информация прегледайте: Ливингстон, С., Хадон, Л., Горзид, А. И Олафсон, К. (2011). Рискове и безопасност в интернет : Перспективата на европейските деца. Пълните заключения, Лондон : EU Kids Online. Други доклади и технически проучвания можете да намерите на: www.eukidsonline.net.

• Денят за безопасен интернет се организира от мрежата Insafe всяка година с цел да се насърчи безопасното и отговорно използване на онлайн технологиите и мобилните телефони, специално по отношение на децата и младежите по света. Темата на Деня за безопасен интернет през 2012 г. е „Да открием дигиталния свят заедно... безопасно!”

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day