Мобилизиране на ресурси за организации и движения, работещи за правата на жените в региона на югоизточна и централна и източна Европа и ОНД

неделя 25ти септември 2011
article translations English

12 млади представителки на женски организации се срещнаха на конференцията “Мобилизиране на ресурси за организации и движения, работещи за правата на жените в югоизточна и централна и източна Европа и ОНД. ” в Тбилиси, Грузия. Конференцията се състоя на 21-23 октомври, 2010. Една от основните теми на конференцията бяха резултатите от изследване сред женски организации от региона, осъществено от AWID, което показва основните проблеми на женските организации и движения в ЮИЕ и ЦИЕ и ОНД.

JPEG - 75.5 KB

Направи се сравнение, основаващо се на изследването, което показва, че сред женските организации има само две големи, които разполагат с ресурси, а останалите на практика не получават почти нищо. Обсъдени бяха различни стратегии за подход към донорите. Основен проблем, разискван по време на дискусията беше нуждата от по-добра комуникация между поколенията в неправителствените организации в цяла източна Европа и даването на повече власт и възможности на младите жени в организациите.