article translations English, français

Les Pénélopes е нестопанска мрежа, работеща за равните възможности между мъжете и жените, която активно публикува и разпространява информация, посредством използване на всички видове медии, чиято цел е да извършва дейности, свързани с обмяната, управленито, актуализацията, централизирането и разпронанението на такава информация, в полза на всички жени по света.

http://www.penelopes.org