Национален диалог относно равнопоставеността на половете в програмите за помощ за международно развитие

Международният проект “Connect! Жените от Изток / Запад / Юг за развитие” дава възможност за обсъждане на проблеми и добри практики в една нова област на работа на гражданското общество
Tuesday 25 January 2011

На 7 февруари 2011 г., в Центъра за култура и дебати „Червената къща” в София, фондация ДОИТ организира национален диалог на тема “Жените – движеща сила на развитието”.

Събитието ще съсредоточи вниманието на публиката върху необходимостта от равнопоставеност на половете и участие на жените в програмите за сътрудничеството за развитие в новите страни членки на Европейския съюз.

Разделението между политика и практика в областта на равнопоставеността на половете и правата на жените в цяла Европа остава широко. Причините за това до голяма степен са липсата на политическа воля, ограничените знания относно различните мерки за подкрепа, необходими на жените и мъжете, неадекватното разпределение на ресурсите и липсата на кохерентност на политиките в тази област. В новите страни членки на ЕС тези предизвикателства се усложняват от недостатъчния опит и липсата на експертни знания по тези проблеми.

Националният диалог “Жените – движеща сила на развитието” има за цел да постави отново тези важни въпроси пред гражданското общество и органите, отговорни за международната помощ за развитие. Диалогът е част от международен проект “Connect! Жените от Изток / Запад / Юг за развитие”- съвместна инициатива на България, Чехия, Полша, Румъния, Словакия и Великобритания.

Във форума ще участват представители на британската организация One World Action и на източно европейската коалиция женски организации KARAT. Партньори от българска страна са Фондация ”Център за приобщаващо образование” и Фондация “Джендър проект в България”.

По време на събитието ще се чуят и гласовете на представителки на женски организации от африкански страни – бенефициенти на международна помощ за развитие. Гости на диалога ще бъдат и представители на дипломатически мисии в София. Опитът на Норвегия в областта на равнопоставеността на половете и сътрудничеството за развитие ще бъде споделен от Нейно Превъзходителство Тове Скарстейн - посланик на Норвегия.

По време на събитието участниците ща имат възможност да разгледат интересна фото изложба на тема “През техните очи и през нашите”, представяща реалния живот на жените от развиващи се европейски, балкански и средно азиатски държави. Фото изложбата е резултат от конкурс, проведен сред неправителствени организации от цяла източна Европа.