ЛАГЕР ПО ПРОЕКТ “ДЕТСТВО БЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ: ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЦАТА ПОД ИНСТИТУЦИОНАЛНА ГРИЖА ОТ НАЙ -ТЕЖКИТЕ ФОРМИ НА ДЕТСКИ ТРУД”

сряда 1 септември 2010

Между 22 и 28 август 2010г. фондация ДОИТ организира и проведе обучителен лагер по проекта “Детство без експлоатация: превенция на децата, живеещи в институции от най-тежките форми на детски труд”. Лагера бе проведен в местността "Света гора" край Велико Търново.

JPEG - 75.6 KB

В него участваха близо 50 деца на възраст между 10 и 18 години от гр. Плевен, с. Тотлебен, гр. Пазарджик, гр. Смолян и гр. Шумен. В екипа на обучителите участваха членове на ДОИТ и специално подготвени по проблемите на най-тежките форми на детския труд и сексуалната екстлоатация специалисти и доброволци.

JPEG - 74.8 KB

Темите, с които участниците се запознаха бяха превенция на най-тежките форми на детски труд, правата на детето и по-специално правото на образование, правото на живот без насилие, насилие, базирано на пола, сексуално насилие, трафик и сексуална експлоатация на деца.

Целите на лагера бяха да се повиши чувствителността и знанието на децата относно най-тежките форми на детски труд; да се повиши мотивацията на децата към образование; превенция на трафика с цел сексуална и трудова експлоатация на децата.

JPEG - 65.7 KB

Работата бе организирана в 4 групи, съобразно възрастта на децата. Основно място заемаха интерактивните методи и ролевите игри. Всяка група подготви самостоятелно кратко театрално представление по разглежданите теми, което децата изигираха в последната вечер на лагера.

Беше отделено и достатъчно време за отдих и физическа активност, както и за посещение на историческите забележителности в региона.

JPEG - 81.2 KB

По желание на децата се създаде и интернет мрежа за комуникация и бъдещо сътрудничество между децата и обучителите.