“Детство без сексуална експлоатация: превенция на децата под институционална грижа от най-тежките форми на детски труд”

Проблемите, свързани с детския труд набират все по-голяма популярност сред българското общество
петък 5ти април 2013
JPEG - 47.7 KB

Фондация ДОИТ вече има разработени средства, капацитет и опит в работата с деца, настанени в институции, които са уязвими по отношение на най-тежките форми на детски труд. През 2006 г. фондацията публикува ръководство за работа по превенция на трафика и сексуалната експлоатация на деца. През 2006, 2007 и 2008 г, с финансовата подкрепа на глобалния фонд за децата, бяха проведени 7 обучения на деца от институции. През 2008г. членовете на фондацията участваха в серия обучения за повишаване на квалификацията и изграждане на практически умения за работа с деца с цел превенция на най-тежките форми на детски труд.

Като продължение и практическо приложение на програмите за превенция, фондацията работи по проект “Детство без сексуална експлоатация: превенция на децата, настанени в институции от най-тежките форми на детски труд”. Бенефициенти са децата, застрашени от сексуална експлоатация, работа на улицата, тежък труд в селското стопанство, които са настанени в институции, както и децата, бенефициенти на образователните програми в центровете за обществена подкрепа в Плевен, Шумен, Търговище, Пазарджик и Смолян.

Целите на проекта са повишаване на чувствителността и уменията на уязвими деца да се предпазят от най-тежките форми на детски труд, включително сексуална експлоатация; повишаване информираността на децата относно най-тежките форми на детски труд и превенция срещу най-тежките форми на детски труд посредством обмен на добри практики.

В рамките на проекта фондация ДОИТ организира едноседмичен лагер за деца, настанени в институции в Плевен, Тотлебен, Пазарджик, Смолян и Шумен. В лагера участват 50 деца. В продължение на седем дни децата ще бъдат запознати с най-тежките форми на детски труд и обучавани на основни умения за живот, включително как да се предпазят от сексуална експлоатация. Децата ще се запознаят и с правата на детето, с опасностите от сексуално насилие и трафик на деца и как тези явления влияят на тяхното развитие и бъдеще.