Десет училища в страната организираха въвеждащи събития по програма „Не! На тормоза в училище”

сряда 1 септември 2010
JPEG - 43.5 KB

През декември 2009 десет училища от пет региона в страната, участващи в проекта „Не! На тормоза в училище” организираха въвеждащи събития по програмата. На събитията присъстваха родители, ученици и представители на обществеността.

JPEG - 43.9 KB

Специално внимание бе обърнато на родителите, от които се очаква най-голямото съдействие в борбата срещу тормоза в училище. В пред коледната атмосфера те бяха запознати с целите и принципите на програмата и получиха специално създадени за тях наръчници. Учителите представиха някои от методите, по които се работи за намаляване на тормоза в училище. На сцената на всяко училище децата бяха основните актьори, които се превъплътиха в различни роли, за да представят на своите родители сериозността на проблема и вредните последици от него за психиката на подрастващите.

JPEG - 47.8 KB

На събитието присъстваха местни лидери и медии, които отразиха случващото се. По този начин бе осъществена една от целите на програмата за запознаване на обществеността с проблема.