Обучение на учители по програма за превенция на тормоза в училище

Специална програма за подготовка на учителите бе приложена от специалисти
сряда 1 септември 2010
article translations English

През септември и октомври 2009 фондация ДОИТ проведе обучения на учители от 10 училища в пет региона на страната.Обученията са част от дейностите по проекта “Не! На тормоза в училище”, финансиран първоначално от фондация ОАК и Глобалния фонд за децата, а в последствие от ОПРЧР на МОМН.

JPEG - 61.7 KB

По време на обученията учителите бяха запознати със специално подготвените и издадени за целите на проекта помагала и ръководства за учители, родители и деца.

Психолози, педагози и обучители подготвиха учителите за работа с родители и деца с цел намаляване на тормоза в училище. На участниците бяха представени резултатите от проведеното в началото на проекта изследване относно съществуващия тормоз в десетте пилотни училища. Те бяха обучени също за работа по специални методи за интерактивна дейност.

JPEG - 69.2 KB

Един от използваните методи бе т.нар. “Форум театър”. Методът разкрива тормоза и видовете тормоз чрез разиграване на сцени, в които актьори са самите участници в обучението и провокира търсенето на най-подходящото решение на дадена ситуация. Този метод ще бъде използван по време на срещите на класа, а актьори ще бъдат самите ученици.

JPEG - 69.1 KB

Друга техника, която се представи на учителите, са т.нар. „срещи на класа” и “училищни работилници”. Целта на срещите на класа е да се създаде атмосфера на доверие сред учениците, в която те да споделят без назоваване на имена проблеми, с които се сблъскват в ежедневния училищен живот. Ролята на „работилниците” е да провокират децата да създават и събират материали, и сами да достигнат до най-добрите решения за намаляване на тормоза в училищна среда.