Международен ден на младежта 12 август 2009

За втора година в България членовете на младежката организяция ASTRA youth провеждат кампания за повишаване на чувствителността към сексуалните права и здраве на младите хора под надслов "Здрава младеж - здраво бъдеще!"
събота 22ри август 2009
article translations English

Датата 12.08 е определена за Международен ден на младежта. За да подкрепят партньорите си от ASTRA Youth, на този ден момичетата от фондация ДОИТ организираха кампания за повишаване чувствителността на младите хора към проблемите на сексуалното и репродуктивно здраве и права. Акцията се проведе под надслов “Здрава младеж - здраво бъдеще!”

По време на акцията, ръководена от Елизабет Димитрова, Ива Ташкова и Мирела Петрова, бяха раздадени много и разнообразни материали: стикери, информационни материали, значки, специално създадени за акцията.

Главна цел на акцията беше да привлече вниманието на младежите към необходимостта от информация, знания и редовни медицински изследвания, с цел намаляване на риска от зарази и превенция на болести, предавани по полов път, включително СПИН.

Акцията се организира за втора година от фондация ДОИТ в България, а паралелно тя се провежда в страните от Източна Европа, в които има младежки секции на мрежата ASTRA.

ASTRA Youth е група млади хора от Централна и Източна Европа и балканските държави. Групата се състои от активисти (момичета и момчета на възраст 18-30 години), някои от които са свързани с организациите, членове на мрежата ASTRA, други работят в различни неправителствени организации от Централна и Източна Европа, а има и индивидуални членове. Представител на България в ASTRA Youth е младежкият координатор на фондация ДОИТ – Елизабет Димитрова.

Дейности на ASTRA Youth:

- предоставяне на услуги, ориентирани към младите, както и на консултации и съвети;
- публикуване на информационни материали за сексуалните и репродуктивни права и здраве, контрацепция, болести, предавани по полов път и ХИВ/СПИН превенция, специално насочени към младите хора;
- участие в международни събития;
- организиране на акции и кампании.