Изграждане на умения сред преподаватели и възпитатели в образователната система в България за борба с тормоза и насилието в училищна среда. Проектът е финансиран от Фондация OAK с подкрепата на the Global Fund for Children.
събота 22ри август 2009
article translations English, français

Децата си причиняват болка, децата страдат... също като възрастните, но повече и по-искрено. През последните няколко години ставаме свидетели на тежки зрелищни случаи на насилие между деца в училища, някои от които - с фатален край. За много от по-леките не разбираме. Насилието и тормозът между децата не са измислен или заимстван проблем. Те са реални.

Причините и факторите, определящи проявите и агресивното поведение на децата, са сложни и обикновено произхождат от дълбините на социалното напрежение, нестабилната семейна среда, различните очаквания, които възлагаме на момчетата и момичетата, поляризираното материално положение и влиянието на медиите. Ако търсим причините, то е, за да можем да въздействаме и преобърнем тенденциите, набиращи скорост в училищна среда.

Целта на настоящия проект е да противодейства ефикасно и директно на тормоза между децата в училище. Програмата се отличава от познатите методически подходи, защото разглежда явлението в неговата цялост и предлага комплексни мерки за неговото решение. Тя възприема училището като жив организъм и му въздейства на всички нива: ученик, класна стая, училище, общност.

Цели на проекта:

1. Да се създадат условия за намаляване насилието срещу и между децата, чрез повишаване на чувствителността на обществото и професионалистите, работещи в образователната система с деца от 7 до 16 г., относно въздействието на тормоза и насилието сред децата върху тяхното физическо и психологическо състояние и върху успеваемостта им в училище.

2. Да се разработи и адаптира широка образователна програма за премахване на насилието и тормоза сред децата в училищна среда, основана на съществуващия международен опит и националната действителност.

3. Да се допринесе за по-добрия климат в образователните и социалните институции, превръщайки ги в по-сигурно място за децата, както и за намаляване на отпадането от училище.

Целева група:

1. Учители, класни ръководители и педагогически съветници

2. Ученици на възраст от 7 до 16 г.

Продължителност на проекта: 3 години

Проектът се изпълнява в пет региона на България.