Жените и глобализацията: достоен труд за всички

Тригодишен проект (2009 - 2011), финансиран от Европейската комисия, с водеща организация "Християнска инициатива Ромеро" (Германия) и партньори "Женска солидарност" (Австрия) и ДОИТ (България). Проектът е насочен към производителите на спортни облекла за Световния шампионат по женски футбол и по-общо, към условията на труд в шивашките предприятия.
събота 22ри август 2009
article translations English

Въпреки че Целите на Хилядолетието бяха начертани преди почти 10 години и вече живеем в 21-ви век, се оказва, че недопустимо ниското заплащане на труда все още съществува.

Лошите условия на труд и съответно на живот са ситуация, която се среща много често в нашия свят, при това не само в страните от Третия свят, но и в страните от ЕС. Големите корпорации не се интересуват как е произведен продуктът, който купуват на толкова ниска цена; интересуват се само как да го продадат на много по-висока цена. Ето защо ние (три неправителствени организации от Австрия, Германия и България, както и организации от южноамерикански, африкански и азиатски страни) решихме да организираме обществен диалог между жените, работещи в подобни предприятия и жени, които ще участват с различни роли на Световното първенство по футбол за жени през 2011 г. в Германия.

Основният фокус на проекта “Жени и глобализация: Достоен труд за всички!” са лошите и нарастващи неформални условия на труд и живот на жените в Глобалната Икономика.

Конкретните цели на проекта са в съответствие с програмата “Примери за действия с цел подпомагане на достойния труд, които могат да бъдат развити в контекста на програмите за международна подкрепа” на Европейската Комисия и са следните:

- Съдействие за подобряване на условията на труд, включително в неформалните сектори и провинциални райони;
- Подобряване на условията и спазване на правата на работното място в зони и предприятия, работещи за износ;
- Подкрепа на Корпоративната Социална Отговорност (КСО) в световните подизпълнителски вериги;
- Повишаване на заангажираността към КСО на акционерите в индустриалните предприятия;
- Подкрепа на участието на жените в социалния диалог.

Целеви групи на проекта са: мултипликаторки, заинтересувани журналистки, гражданки, жени, работещи за правителството (на национално или европейско ниво), спортни отбори и дружества.

Най-добрият начин да се повиши чувствителността на обществото по проблемите на достойния труд на работещите в шивашката промишленост, да бъде променено мнението му по отношение на проблемите и трудностите, които имат развиващите се страни и хората в тях, да бъде мобилизирана обществена подкрепа за действията срещу бедността и за по-справедливи отношения между развити и развиващи се страни е да получим подкрепа от хората и дружествата, участващи в Световното първенство по футбол за жени през 2011 заради широката реклама и гласност около него.

Целта е проблемът да придобие известност, както и да бъде създадена връзка между жените, чиито права са нарушени и жените, които имат властта да им помогнат – така че да бъде създадено силно женско общество, работещо за справедливото и светло бъдеще – правото на достоен живот и достойни човешки условия на труд.