АСТРА- източноевропейска мрежа са сексуални и репродуктивни права и здраве

article translations English, français

АСТРА е създадена от организации от централна и източна Европа, които имат еднакви виждания и цели. АСТРА се бори за повишаване на чувствителността на обществото по отношение на сексуалните и репродуктивни права и здраве и да осигури тези проблеми да получат заслуженото внимание и висок приоритет в дневния ред на международните и национални форуми.

www.astra.org.pl