„Гласът на младежта“: доклад за сексуалното и репродуктивно здраве в страните от Централна и източна Европа и Балканския полуостров

четвъртък 10ти август 2006 Кристина Хараланова
article translations English

През май 2006 г., младежката секция на „Астра“ (Полша) приключи с изследване, обхващащо 11 държави от Централна и източна Европа (ЦИЕ) и Балканите. Общо по 50 младежи (между 16 и 30 г.) от всяка страна бяха интервюирани за целта.

Изследването наблегна на познанията и отношението на младите хора относно техните сексуални и репродуктивни права в съответните държави. В допълнение е направен съпоставителен анализ от всички данни, който дава представа за общите черти и различията между отделните държави. Това дава възможност да се споделят добрите практики и материали между участниците в изследването, както и опит, който ще задълбочи връзките им в сферата на репродукитвното здраве.

Държавите, предоставили данни за анализа са: Армения, България, Хърватска, Кипър, Грузия, Литва, Македония, Сърбия и Черна Гора, Словакия и Полша.

Редактор на доклада е Елвира Крусиел от ASTRA.

Пълната версия на Доклада „Гласът на младежта“ (във формат PDF, на английски език), можете да изтеглите от тук (щракнете върху картинката):

PDF - 616.2 KB
Youth Voices Report

Младежката секция на Астра е група от млади активисти от страни от ЦИЕ и Балканите. Групата се състои от младежи (момчета и момичето от 18 до 30 г.), някои от които идващи от организации, членки на Астра, други - от парниращи НПО, работещи в страни от ЦИЕ, както и други, участващи на индивидуална основа.