Превенция на насилието срещу и между децата: дали насилието е заложено в момчетата по рождение и как да ги предпазим от заучаването на насилническо поведение

Проектът се финансира от фондация Оук, Швейцария
петък 11ти август 2006
article translations English, français

Насилието и злоупотребата са навсякъде около нас. Ако до преди десет години официалната политика беше да се отричат или прикриват случващите се актове на насилие, сега сме свидетели в ежедневния живот на широкото разпространение и разнообразните форми на насилието и злоупотребата. Особено тревожно е насилието срещу и между децата: насилието на улицата и насилието в училище.

Коренните причини на насилието и злоупотребата с децата са различни: бедността, маргинализацията, властовите взаимоотношения, патриархалните нагласи, радикалните промени в социалната среда, класовата диференциация, разширяването на пропастта между тези, които имат и тези, които нямат и създаването на социално напрежение.

Целта на този проект е да се съсредоточи вниманието върху поведението на момчетата и да планира подробно образователна програма, въз основа на внимателно изследване на тези причини, групите деца, които те засягат особено силно и по-специално да се насочи към промяна на нагласите на момчетата към насилието и злоупотребата