Ръководство за обучение на деца от 3 до 13 години
понеделник 29ти май 2006 от Живка Маринова

Ръководството “Първи стъпки в правата на детето” е създадено в рамките на проект на Фондация “Джендър образование, изследвания и технологии”, който е насочен към обучението на възпитаници от специализираните институции за деца по въпросите на правата на човека, насилието, сексуалната експлоатация и трафика на деца.

Ранното детство се разглежда като много важен период от живота на човека. Случилите се в детството събития винаги имат своите последици в зряла възраст. Именно това налага ранното възпитание на децата по въпросите, свързани с основните права и възприятието, че всяко дете се ползва със специална закрила при тяхното нарушаване.

Изданието разглежда 10-те основни принципа, възприети от Декларацията на ООН за правата на детето от 1959 г. Декларацията представлява една от първите инициативи на международната общност в насока подчертаване на глобалното значение на правата на децата.

Ръководството е насочено не само към децата, но и към техните учители и възпитатели. На вниманието на последните се предлагат различни интерактивни упражнения (игри), които могат да се използват при работата с децата.

Книжката съдържа десет оригинални илюстрации на основните принципи на Декларацията на ООН за правата на детето.

Книжката се разпространява безплатно и може да бъде получена в офиса на фондация ДОИТ.