Превенция на насилието, сексуалната експлоатация и трафика на деца

Тематично помагало за деца-обучители
понеделник 29ти май 2006

Помагалото е създадено в рамките на проект на Фондация “Джендър образование, изследвания и технологии”, насочен към подготовката на деца-обучители от специализираните институции за деца, които в бъдеще да участват в обучението на свои връстници по въпросите на насилието, сексуалната експлоатация и трафика на деца.

То е предназначено за деца от 13 до 18 г., които със съдействието на своите възпитатели се очаква да създадат първите детски екипи, които ще помагат на други деца, техни връстници да разпознават насилието и неговите прояви, както и да усвоят някои основни правила и техники за предпазване.

В ръководството са разгледани следните теми:

 Моите права

 Джендър роли и стереотипи

 Въведение в темата за насилието на основание на пола

 Насилие в интимните връзки

 Сексуално насилие, сексуална експлоатация и трафик на деца

 Репродуктивно и сексуално здраве

Ръководството е тествано по време на обучителен лагер за деца от институциите.

Автор на корицата е дете, участник в първото обучение.