Защитата срещу дискриминация: история и българската законова уредба

Адаптирано помагало за деца над 14 години
понеделник 29ти май 2006 от Живка Маринова

Брошурата “Защитата срещу дискриминация: история и българската законова уредба” е част от проекта “Засилване на общественото доверие и изисквания към съдебната система в България чрез подобряване на познанията за работата на съда сред младите хора” финансиран от USAID, в рамките на Инициативата за укрепване на съдебната власт на Ийст-уест мениджмънт институт.

Дискриминацията под формата на дума, жест или физическо действие съществува още от дълбока древност, но нейните форми на проявление не са генетично програмирани в хората. Дискриминацията е заучено поведение, което може да се избегне или да се контролира.

С това издание авторите запознават младежите с историческите факти, свързани с борбата с дискриминацията, с появата и развитието на международните институции за защита на правата на човека и пътя, който извървя България до създаването и приемането на Закона за защита срещу дискриминацията.

Основните моменти от закона са разгледани на достъпен език с примери от ежедневния живот.

Брошурата е предназначена за младежи на възраст от 14 до 18 години и може да бъде използвана като допълнителен източник на информация в часовете по етика и право и гражданско образование.